ฝักบัว

สินค้า 1 - 12 จาก 19

มากไปน้อย

 1. ZF11 ผักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชั่น พร้อมไฟLED
 2. ZH013(HM) ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นพร้อม LED
 3. ZF01B600 กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว รูปแบบ TRIO
 4. ZF01B200 กรอบสำหรับประกอบหน้าฝักบัว รูปแบบ SOLE
 5. ZF01LRC หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ laminar/rain (center)
 6. ZF01SRC หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ soft/rain (center)
 7. ZF01WRS หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ waterfall/rain (side)
 8. ZF01WRC หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ waterfall/rain (center)
 9. ZF01MRS หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ mist/rain (side)
 10. ZF01RS หน้าฝักบัว รูปแบบสายน้ำ rain (side)
 11. CT5101W ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
 12. ZF10 ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชั่น พร้อมไฟLED

สินค้า 1 - 12 จาก 19

มากไปน้อย

To Top