ฝักบัว

สินค้า 1 - 12 จาก 25

มากไปน้อย

 1. CT2240W Shower Mixer
 2. ZH018(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
 3. ZH017(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
 4. ZH012(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
 5. ZH011(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น
 6. ZF09 ฝักบัว 2 ฟังก์ชั่นขนาด 15X15 นิ้ว ชนิดฝังเพดาน
 7. ZF08 ฝักบัว 2 ฟังก์ชั่นขนาด 15 นิ้ว ชนิดฝังเพดาน
 8. Z90(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
 9. S17(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น
 10. CT623Z95Z44 ชุดฝักบัวยืนอาบ ประกอบด้วยฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8X8 นิ้วพร้อมสายน้ำดียาว 1 ม.
 11. CT623Z94Z84 ชุดฝักบัวยืนอาบ ประกอบด้วยฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชั่น ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้วพร้อมสายน้ำดียาว 1 ม.
 12. CT2241W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งขนาด 8X8 นิ้ว
To Top