เทคโนโลยีเทอร์บิเทค (Turbitech Technology)

เทคโนโลยีเทอร์บิเทค (Turbitech Technology)

8 สินค้า

มากไปน้อย
  1. CT1301C43BL ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED ก้านปัดนุ่มสีดำ(ตัวก๊อกสีโครม) รุ่น ซอฟ แพทเดิ้ล
  2. CT1301C43BU ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED ก้านปัดนุ่มสีฟ้า(ตัวก๊อกสีโครม) รุ่น ซอฟ แพทเดิ้ล
  3. CT1301C43BU#WH ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED ก้านปัดนุ่มสีฟ้า(ตัวก๊อกสีขาว) รุ่น ซอฟ แพทเดิ้ล
  4. CT1301C43DG ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED ก้านปัดนุ่มสีเทา(ตัวก๊อกสีโครม) รุ่น ซอฟ แพทเดิ้ล
  5. CT1301C43DG#WH ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED ก้านปัดนุ่มสีเทา(ตัวก๊อกสีขาว) รุ่น ซอฟ แพทเดิ้ล
  6. CT1301C43VR ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED (ตัวก๊อกหมุนได้) รุ่น ซอฟ แพทเดิ้ล
  7. CT1301C43YL ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED ก้านปัดนุ่มสีเหลือง(ตัวก๊อกสีโครม) รุ่น ซอฟ แพทเดิ้ล
  8. CT1301C43YL#WH ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED ก้านปัดนุ่มสีเหลือง(ตัวก๊อกสีขาว) รุ่น ซอฟ แพทเดิ้ล

8 สินค้า

มากไปน้อย
To Top