พื้นที่บริการจัดส่งสินค้า

พื้นที่ยกเว้นให้บริการกระจายสินค้า (พื้นที่เกาะ ,พื้นที่เขาสูง,พื้นที่เสียงภัย)

ภาค

จังหวัด

อำเภอ

SCGL

หมายเหตุ

ตะวันออก ตราด กิ่ง อ.เกาะกูด X พื้นที่เกาะ
เกาะสีชัง X พื้นที่เกาะ
เกาะกง X พื้นที่เกาะ
เกาะช้าง X พื้นที่เกาะ
ระยอง เกาะเสม็ด X พื้นที่เกาะ
ตะวันตก กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี X พื้นที่เขาสูง
อ.ศรีสวัสดิ์  X พื้นที่เขาสูง
เหนือ เพชรบูรณ์ อ.เข้าค้อ / ไม่ขึ้นภูทับเบิก และ วัดผาซ่อนแก้ว 
พื้นที่ยกเว้นให้บริการการกระจายสินค้า (พื้นที่เกาะ พื้นที่เขาสูง พื้นที่เสี่ยงภัย) ตาก อ.แม่ระมาด / พื้นที่เขาสูง
อ.ท่าสองยาง / พื้นที่เขาสูง (สุดแค่ตัวอำเภอท่าสองยาง บ.แม่ระเมิง ไม่สามารถขึนได้)
อ.อุ้มผาง X พื้นที่เขาสูง
อ.ชุมยวม / พื้นที่เขาสูง
น่าน อ.บ่อเกลือ  X พื้นที่เขาสูง
สันติสุข X พื้นที่เขาสูง
บ้านหลวง X พื้นที่เขาสูง
อ.เฉลิมพระเกียรติ X พื้นที่เขาสูง
ทุ่งช้าง /
สองแคว /
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย / ยกเว้น ม่อนจอง
แม่แจ่ม  / พื้นราบส่งปกติ
จอมทอง / ยกเว้นดอยอินทนนท์ 
เวียงแหง X พื้นที่เขาสูง
ดอยเต่า / พื้นที่เขาสูง
กัลยาณิวัฒนา X พื้นที่เขาสูง
ฝาง / ยกเว้นดอยอ่างขาง
เมือง / ยกเว้น ขุนช้างเคี่ยน 
แม่ริม / ยกเว้น ม่อนแจ่ม
เชียงดาว / ยกเว้น ดอยหลวงเชียงดาว
แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย / พื้นที่เขาสูง
ขุนยวม / พื้นที่เขาสูง
อีสาน เลย ภูกระดึง / ยกเว้นพื้นที่เขาสูง
ภูเรือ  / ยกเว้นพื้นที่เขาสูง
ภูหลวง / ยกเว้นพื้นที่เขาสูง
ขอนแก่น ภูผาม่าน / ยกเว้นพื้นที่เขาสูง
สกลนคร ภูพาน / ยกเว้นพื้นที่เขาสูง
ใต้ กระบี่ เกาะลันตา X พื้นที่เกาะ
สุราษฏ์ธานี เกาะพะงัน X พื้นที่เกาะ
พังงา เกาะยาว X พื้นที่เกาะ


roomvo
To Top