https://www.cottolife.com/media/catalog/product/cache/10f519365b01716ddb90abc57de5a837/z/2/z21saa40106649a1.jpg

SA-N 12x12 GLETHINNGAM-BLACK (A)

Brand
SOSUCO
SKU
Z21SAA40106649A1
More Information
Texture
Matt
Design
Graphic
Variation
NONE
Pattern
Not assigned
Thickness
7 mm.
Rectified
Non Rectified
Size
12"x12"/30x30cm
Sqm/Unit
1
Tile/Unit
11
Tile/Sqm
11
Price/Sqm
฿169.00
Price/Box
฿169.00 /Sq.m. ฿169.00 /Box
In stock
Box
1Sq.m.
available 272 Box
Calculate order amount
SQM.
QTY
-
Box
%
QTY
-
Box
-
Box

Detail

"กระเบื้องปูพื้น ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้ปูภายใน หรือภายนอกอาคาร นอก เหนือจากความสวยงามแล้วตัวกระเบื้องยังมี ความแข็งแกร่ง ทนต่อสภาพอากาศ ใช้งานได้ ยาวนาน และที่สำคัญคือการทำ ความสะอาดที่ แสนง่าย ทำให้พื้นที่ดูใหม่อยู่เสมอ"

Suggestion

- ควรซื้อกระเบื้องเผื่อไว้ประมาณ 5-10% ของจำนวนใช้งานจริง สำหรับกรณีซ่อมแซมในอนาคต เนื่องจาก เฉดสี ของกระเบื้องแต่ละครั้งในการผลิตมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าที่มี เฉดสี เดียวกันให้แก่ลูกค้าในแต่ละการสั่งซื้อนั้นๆ เว้นแต่กรณีมีสินค้า คละเฉดสี ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนส่งมอบสินค้า
- ไม่ควรใช้สี หรือ ปากกาเคมี เขียนลงบนผิวกระเบื้อง
- ตรวจสอบรายละเอียดข้างกล่องสินค้าและบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้ เช่น รหัส,เกรด,เฉด,สี
- สีของกระเบื้องในแต่ละกล่องอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตามธรรมชาติของการผลิตกระเบื้องเซรามิก
- ควรเช็คพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน ก่อนทำการปูกระเบื้อง
- ควรปูกระเบื้องเป็นลายตรง หลีกเลี่ยงลายก่ออิฐ 1:2 ถ้าจำเป็นควรปูลายก่ออิฐ 1:3 ขึ้นไป
- ควรเว้นร่องยาแนวกระเบื้อง ตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือตามระบุข้างกล่อง
- ควรปูกระเบื้องโดยหัวหัวลูกศรหลังกระเบื้องไปในทิศทางเดียวกัน
- หากพบปัญหา เฉดสี ลวดลาย และขนาดกระเบื้อง ที่ระบุข้างกล่องไม่ตรงกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

To Top