https://www.cottolife.com/media/catalog/product/cache/10f519365b01716ddb90abc57de5a837/z/2/z21taa4804008ba1.jpg

PANPRADOO-THONG,16x16 (A)

SKU
Z21TAA4804008BA1
More Information
Texture
Glossy
Design
Wood
Variation
NONE
Pattern
FIXED
Thickness
8 mm.
Rectified
Non Rectified
Size
16"x16"/40x40cm
Sqm/Unit
1
Tile/Unit
6
Tile/Sqm
6
Price/Sqm
฿195.00
Price/Box
฿195.00 /Sq.m. ฿195.00 /Box
In stock
Box
1Sq.m.
available 4612 Box
Calculate order amount
SQM.
QTY
-
Box
%
QTY
-
Box
-
Box

Detail

กระเบื้องจากแบรนด์ CAMPANA เหมาะสำหรับหลาย ๆ ชนิดของห้องที่ใช้งาน สวยงามโดดเด่นเลียนแบบธรรมชาติ กระเบื้องรุ่นPANPRADOO-THONG,16x16 (A) พื้นผิวมีลักษณะความเป็น Glossy มีขนาด 40x40 cm. (16"x16") สี Brownสวยงาม ตัวกระเบื้องยังมี ความแข็งแกร่ง คงทน

Suggestion

- ควรซื้อกระเบื้องเผื่อไว้ประมาณ 5-10% ของจำนวนใช้งานจริง สำหรับกรณีซ่อมแซมในอนาคต เนื่องจาก เฉดสี ของกระเบื้องแต่ละครั้งในการผลิตมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าที่มี เฉดสี เดียวกันให้แก่ลูกค้าในแต่ละการสั่งซื้อนั้นๆ เว้นแต่กรณีมีสินค้า คละเฉดสี ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนส่งมอบสินค้า
- ไม่ควรใช้สี หรือ ปากกาเคมี เขียนลงบนผิวกระเบื้อง
- ตรวจสอบรายละเอียดข้างกล่องสินค้าและบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้ เช่น รหัส,เกรด,เฉด,สี
- สีของกระเบื้องในแต่ละกล่องอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตามธรรมชาติของการผลิตกระเบื้องเซรามิก
- ควรเช็คพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน ก่อนทำการปูกระเบื้อง
- ควรปูกระเบื้องเป็นลายตรง หลีกเลี่ยงลายก่ออิฐ 1:2 ถ้าจำเป็นควรปูลายก่ออิฐ 1:3 ขึ้นไป
- ควรเว้นร่องยาแนวกระเบื้อง ตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือตามระบุข้างกล่อง
- ควรปูกระเบื้องโดยหัวหัวลูกศรหลังกระเบื้องไปในทิศทางเดียวกัน
- หากพบปัญหา เฉดสี ลวดลาย และขนาดกระเบื้อง ที่ระบุข้างกล่องไม่ตรงกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

To Top