https://www.cottolife.com/media/catalog/product/cache/10f519365b01716ddb90abc57de5a837/z/2/z21c2em302146101_3.jpg

MT 06T-6110 (NET/PACK 10) PM

Brand
COTTO
SKU
Z21C2EM302146101
More Information
Texture
Glossy
Design
Smooth Color
Variation
NONE
Pattern
FIXED
Thickness
6.5 mm.
Rectified
Non Rectified
Size
Others
Sqm/Unit
0.8639
Tile/Unit
10.0000
Tile/Sqm
11.63
Price/Sqm
฿1,239.00
Price/Box
฿1,239.00 /Sq.m. ฿1,070.00 /Box
In stock
Box
0.8639Sq.m.
available 631 Box
Calculate order amount
SQM.
QTY
-
Box
%
QTY
-
Box
-
Box

Detail

กระเบื้องโมเสคสีขาว ในรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า ผิวมัน ทำความสะอาดง่าย เหมาะกับทุกสไตล์ในบ้านคุณ

Suggestion

- ควรซื้อกระเบื้องเผื่อไว้ประมาณ 5-10% ของจำนวนใช้งานจริง สำหรับกรณีซ่อมแซมในอนาคต เนื่องจาก เฉดสี ของกระเบื้องแต่ละครั้งในการผลิตมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าที่มี เฉดสี เดียวกันให้แก่ลูกค้าในแต่ละการสั่งซื้อนั้นๆ เว้นแต่กรณีมีสินค้า คละเฉดสี ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนส่งมอบสินค้า
- ไม่ควรใช้สี หรือ ปากกาเคมี เขียนลงบนผิวกระเบื้อง
- ตรวจสอบรายละเอียดข้างกล่องสินค้าและบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้ เช่น รหัส,เกรด,เฉด,สี
- สีของกระเบื้องในแต่ละกล่องอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตามธรรมชาติของการผลิตกระเบื้องเซรามิก
- ควรเช็คพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน ก่อนทำการปูกระเบื้อง
- ควรปูกระเบื้องเป็นลายตรง หลีกเลี่ยงลายก่ออิฐ 1:2 ถ้าจำเป็นควรปูลายก่ออิฐ 1:3 ขึ้นไป
- ควรเว้นร่องยาแนวกระเบื้อง ตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือตามระบุข้างกล่อง
- ควรปูกระเบื้องโดยหัวหัวลูกศรหลังกระเบื้องไปในทิศทางเดียวกัน
- หากพบปัญหา เฉดสี ลวดลาย และขนาดกระเบื้อง ที่ระบุข้างกล่องไม่ตรงกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

To Top