https://www.cottolife.com/media/catalog/product/cache/10f519365b01716ddb90abc57de5a837/z/2/z21a7c581senl101_1.jpg

GT 741174 SENSO SERPEN ONDA LUC 32X32 PM

Brand
COTTO
SKU
Z21A7C581SENL101
More Information
Texture
Not assigned
Design
Stone and Brick
Variation
Not assigned
Pattern
Not assigned
Thickness
Not assigned
Rectified
Not assigned
Size
32"x32"/80x80cm
Sqm/Unit
1.2800
Tile/Unit
2.0000
Tile/Sqm
1.56
Price/Sqm
฿963.00 ฿2,675.00
Price/Box
฿2,675.00 ฿963.00 /Sq.m. Regular Price ฿3,424.00 Special Price ฿1,233.00 /Box
In stock
Box
1.28Sq.m.
available 1175 Box
Calculate order amount
SQM.
QTY
-
Box
%
QTY
-
Box
-
Box

Detail

กระเบื้องจากแบรนด์ COTTO ที่ผ่านการออกแบบอย่างประณีตสวยงาม เป็นที่รู้จักด้วยสไตล์ ความหรูหรา กระเบื้องรุ่น GT 741174 SENSO SERPEN ONDA LUC 32X32 PM พื้นผิวมีลักษณะความเป็น Glossy มีขนาด 80x80 cm. (32"x32") สี Whiteสวยงาม ตัวกระเบื้องยังมี ความแข็งแกร่ง คงทน

Suggestion

- ควรซื้อกระเบื้องเผื่อไว้ประมาณ 5-10% ของจำนวนใช้งานจริง สำหรับกรณีซ่อมแซมในอนาคต เนื่องจาก เฉดสี ของกระเบื้องแต่ละครั้งในการผลิตมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าที่มี เฉดสี เดียวกันให้แก่ลูกค้าในแต่ละการสั่งซื้อนั้นๆ เว้นแต่กรณีมีสินค้า คละเฉดสี ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนส่งมอบสินค้า
- ไม่ควรใช้สี หรือ ปากกาเคมี เขียนลงบนผิวกระเบื้อง
- ตรวจสอบรายละเอียดข้างกล่องสินค้าและบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้ เช่น รหัส,เกรด,เฉด,สี
- สีของกระเบื้องในแต่ละกล่องอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตามธรรมชาติของการผลิตกระเบื้องเซรามิก
- ควรเช็คพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน ก่อนทำการปูกระเบื้อง
- ควรปูกระเบื้องเป็นลายตรง หลีกเลี่ยงลายก่ออิฐ 1:2 ถ้าจำเป็นควรปูลายก่ออิฐ 1:3 ขึ้นไป
- ควรเว้นร่องยาแนวกระเบื้อง ตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือตามระบุข้างกล่อง
- ควรปูกระเบื้องโดยหัวหัวลูกศรหลังกระเบื้องไปในทิศทางเดียวกัน
- หากพบปัญหา เฉดสี ลวดลาย และขนาดกระเบื้อง ที่ระบุข้างกล่องไม่ตรงกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

To Top