https://www.cottolife.com/media/catalog/product/cache/10f519365b01716ddb90abc57de5a837/c/t/ct1225a.jpg

CT1225A Lever Handle Basin Faucet, Master One Series

SKU
Z231CT1225AXXXXX11
Price/Set
฿2,720.00 /Set
Out of stock
Set
CONTACT@COTTOLIFE

Detail

1. ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ ที่แสดงทักษะของช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในการผลิตชิ้นงานที่ปราณีตสะท้อนคุณค่า(Emotional Value)ของการส่งต่อความภูมิใจของผู้สร้างสู่มือลูกค้า
2. Made of solid brass : ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง

To Top