https://www.cottolife.com/media/catalog/product/cache/10f519365b01716ddb90abc57de5a837/c/0/c05897.jpg

C05897 WH Classique CT Basin Hyg 1TH

Brand
COTTO
SKU
Z220C0589XX0011510
More Information
Type
N/A
Material
N/A
Function
N/A
Series
N/A
Price/Set
฿7,360.00 /Set
In stock
Set
available 68 Set

Detail

ข้อมูลสินค้า

อ่างล้างหน้าดีไซด์ classic ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เลือกใช้คู่กับสุขภัณฑ์ชนิดชิ้นเดียว หรือ 2 ชิ้น Classique Series อ่างล้างหน้า มีให้เลือก 2 แบบ คือ -มาตราฐาน 1 รูก๊อก สามารถเลือกใช้กับก๊อกเดียวและก๊อกผสมของ COTTO - แบบ 3/8 สามารถใช้กับกีอกผสมของ COTTO อ่างล้างหน้า Hygiene ลดคราบ ทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ห้ามปีน เหยียบ ยืน หรือ นั่งบนอ่างล้างหน้า หรืออ่างเอนกประสงค์ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามใช้อ่างล้างหน้าหรืออ่างเอนกประสงค์ เพื่อล้างเท้า อาจทำให้เกิด ลื่นล้ม เป็นอันตรายได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามนำเด็กลง อาบน้ำ/ล้างตัว ในอ่างล้างหน้าหรืออ่างอเนกประสงค์

ห้ามใช้แรงกด ห้ามห้อยโหน บนอ่างล้างหน้า เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายได้

ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ เขี่ยบุหรี่ ลงในอ่างลงหน้า เพราะจะทำให้เกิดการอุดตัน ของระบบท่อน้ำทิ้งได้

ข้อควรระวัง

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์และหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วควรรีบล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็ว เพื่อช่วยไม่ให้เกิดรอยด่างที่ผลิตภัณฑ์

To Top