งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

เมื่อโลกปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา และเร็วกว่าที่คิด ‘Climate Change’ คือผลกระทบที่ผู้คนได้สัมผัสเป็นเพียงเศษเสี้ยวเห็นความจริง ที่ส่งผลต่อเนื่องดดยที่ผู้คนมิอาจมองเห็นได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น

งานสถาปนิก 2024: COTTO ‘reform the new sustainability, made by you.’

COTTO ชวนทุกท่าน "REFORM" เปลี่ยนรูปแบบการมองเรื่องความยั่งยืน

ด้วยความท้าทายใหม่ๆ ให้ฉุกคิด เพราะคุณคือผู้เลือก เลือกวัสดุ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่การพักอาศัยให้สวยงามและลดการทำลายสิ่งแวดล้อมควบคู่กันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 


มาร่วมสร้างนิยามใหม่ของการออกแบบ ก้าวสู่มิติใหม่ไปกับ COTTO ในงานสถาปนิก 2567 สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ผ่านการออกแบบพื้นที่จำลองวิกฤตการณ์ระดับโลก อย่าง Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ท้าทายทุกกรอบความคิด ชวนคุณร่วม "REFORM" เพื่อเปลี่ยนให้โลกใบนี้ดีกว่าเดิม


โดยงานสถาปนิก 2024 ปีนี้ COTTO ขอพาคุณมาร่วมเปลี่ยน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผ่านบูธดีไซน์สุดล้ำที่จำลองวิกฤตการณ์ระดับโลกทั้ง 5 โซน ดังนี้

1. ICEBERG CRACK ถ้าธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย จนหมีขั้วโลกไม่มีที่อยู่

2. SEA REFORM เมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง

3. LAND REFORM ถ้าโลกใบนี้ไม่มีพื้นดินให้อยู่อาศัยแล้ว

4. TEMPERATURE REFORM เราจะรับมือกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทุกปีกันอย่างไร

5. TIDE REFORM การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์ใต้ท้องทะเล

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

1. ICEBERG CRACK ถ้าธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย จนหมีขั้วโลกไม่มีที่อยู่

พื้นที่ Lobby ต้อนรับ เป็นโซนที่จำลองวิกฤตโลกร้อน Climate Change ธารน้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลาย ส่งผลให้หมีขั้วโลกไม่มีที่อยู่ เรื่องใหญ่ที่ไกลในเรื่องระยะทาง แต่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด น้ำแข็งแต่ละหยดที่ละลายถือเป็นมิติระดับโลก เพราะไม่ว่ากี่หยดต่างก็ไหลลงมาแต่ละทิศแต่ละทาง โดยโซนนี้จำลองน้ำแข็งที่กำลังละลายด้วยกระเบื้องและ ClayLAY Decor Collection นอกจากนี้ยังมีถูกตกแต่งด้วยก้อนน้ำแข็งที่ถูกวางอยู่กลาง Hall อีกด้วย

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

2. SEA REFORM เมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง

เมื่อเดินเข้ามาที่โซนนี้จะพบคลื่นน้ำทะเลขนาดใหญ่ ที่ถูกจำลองด้วยกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และ Stone Decor Collection ที่สะท้อนถึงปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในทุกๆปี (ค่าเฉลี่ยปีละ 3-5 มิลลิเมตรต่อปี) จากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง และแหล่งน้ำจืดในธรรมชาติที่อาจจะถูกรุกล้ำโดยน้ำเค็ม เป็นความเปลี่ยนแปลงอาจจะห่างออกไปจนเราไม่รู้สึกถึงมัน แต่เชื่อเถอะว่ามันใกล้ตัวเรามากจริงๆ เพราะน้ำแข็งเมื่อละลายแล้ว ก็คือทะเลผืนเดียวกัน

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

3. LAND REFORM ถ้าโลกใบนี้ไม่มีพื้นดินให้อยู่อาศัยแล้ว

วันเวลาที่โลกใบนี้ไม่มีพื้นดินแล้ว อาจไม่ใช่เรื่องเกินจินตนาการอีกต่อไป อย่างที่ทราบกันดีว่าพื้นดินเป็นเพียง 1 ใน 3 ของโลกใบนี้ และกิจกรรมของมนุษย์ต่างก็เกิดขึ้นที่พื้นดินเกือบทั้งสิ้น เมื่อปริมาณน้ำทะเลสูงขึ้น จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งส่งผลต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์โดยตรง โซนนี้จำลองสถานการณ์ในวันที่ไม่มีพื้นดินให้มนุษย์อยู่อาศัย โดยออกแบบให้แผ่นปูพื้น SPC และกระเบื้อง เป็นตัวแทนของพื้นดินที่ถูกดึงขึ้นไปอยู่ที่ผนังและฝา ลอยอยู่บนอากาศ ซึ่งผิดจากการใช้งานอย่างสิ้นเชิง

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

4. TEMPERATURE REFORM เราจะรับมือกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทุกปีกันอย่างไร

สำหรับปัญหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เป็นปัญหาที่ทุกคนได้รับผลกระทบโดยตรง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว จะสูงขึ้นทุกๆ 1.2 องศาเซลเซียสต่อปี แต่ในปี 2567 ประเทศไทยพบคลื่นความร้อนและภัยแล้ง ซึ่งทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยโลก การผันผวนที่เกิดขึ้นนั้นเกินกว่าคาดการณ์ได้ และต้นเหตุหลากหลายปัจจัยส่วนหนึ่งคือการกระทำของมนุษย์ โซนนี้จะถูกตกแต่งไปด้วยกระเบื้องและสุขภัณฑ์สีร้อนเพื่อสื่อถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้น

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

5. TIDES REFORM การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์ใต้ท้องทะเล

การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะการขุดเจาะ การเดินทาง ขนส่ง เติมแต่ง เปลี่ยนแปลง ทั้งใต้น้ำ และพื้นดินใหม่ การกระทำนั้นล้วนแต่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่กระแสน้ำ และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่ไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ในสภาพระบบนิเวศใต้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไป โซน TIDES REFORM ออกแบบพื้นที่โดยใช้แสงสีของสายน้ำมาประยุกต์ให้เห็นภาพ ผ่านลายกระเบื้องและก๊อกน้ำ เสียงการตกกระทบของน้ำ และภาพสายน้ำ 

งานสถาปนิก 2024: COTTO reform the new sustainability, made by you.

เมื่อโลกปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา และเร็วกว่าที่คิด ‘Climate Change’ คือผลกระทบที่ผู้คนได้สัมผัสเป็นเพียงเศษเสี้ยวเห็นความจริง ที่ส่งผลต่อเนื่องดดยที่ผู้คนมิอาจมองเห็นได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น วันนี้ COTTO ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแปลงความคิดด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในมุมมองใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์  เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ โลกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


เข้ามาชมสินค้าที่สรรสร้างจากวัสดุที่ดีต่อโลก ได้ที่ COTTO LiFE ทั้ง 3 สาขา